Tabulka obsahu

 1. Úvod
 2. Pravidla komunity a fóra
 3. Podvádění a zneužívání
 4. Tresty
 5. Pravomoce personálu

1. Úvod

 • Jednotlivý následující obsah bude rozdělen do tří barev dle informační hodnoty.

DEFINICE – touto barvou označený text

 • Definice se skládá z popisu pravidla jako prostého textu.To vám řekne o pozadí pravidla, nejdůležitějších aspektech a jak by měly být interpretovány.Čtení této části je obvykle dostačující k pochopení celkové představy pravidla

PŘÍKLADY A DOPLŇKY – touto barvou označený text

 • Příklady a doplňky jsou seznamy dalších informací o pravidlu a jak se používá v konkrétních situacích nebo v příkladech hry, které zahrnují pravidlo.
 • Tato část často zahrnuje neobvyklé situace, které nebyly úplně tím výhradním z části výše uvedené definice.

CO JE ZAKÁZÁNO ! – touto barvou označený text

 • Co je ZAKÁZÁNO, je zcela samozřejmé.Zde představujeme společné mylné představy o pravidlech, nedorozuměních a běžných chyb, které přicházejí v reportech proti jiným hráčům.
 • Tato sekce je specifická varováním o tom, co by se dělat nemělo, prolomením či obejitím těchto pravidel může Vaše cesta vést ke zdlouhavým trestům, časovým banům a v tom nejhorším i k NEODVOLATELNÝM permabanům.

2. Pravidla komunity a fóra

DEFINICE

 • Phoenix RP je vytvořený pro zralé chování při hraní RP. Požadujeme, aby chování našich členů bylo zralé, slušné a s respektem vůči sobě navzájem.Toto pravidlo se vztahuje na všechny hrubé a urážlivé chování, které není dovoleno v naší komunitě.Toto pravidlo zahrnuje, ale není omezeno : griefingem, trollením, spamy, reklamy, urážení druhých, rasistické nebo jinak nepříjemné chování ke spoluhráčům.Zacházejte s ostatními hráči tak, jak byste chtěli aby bylo zacházeno s Vámi v prostředí role-play světa, bavte se a pamatujte si, že je to jen hra.
 • Nebuďte agresivní a ani to v sobě nenechte vyvolat.Projednávejte záležitosti a témata zdvořilým způsobem, ale neuchylujte se k provokaci nebo trollení ostatních hráčů.Ukažte ostatním členům Phoenix komunity úctu a jednejte se všemi zrale.Útočné vtipy a memy, nebudou tolerovány a „škádlení“ nebo “harras”, nebo jiné neuctivé jednání nebude v komunitě taktéž tolerováno.Veškerý obsah sdílený prostřednictvím Phoenix RP služeb, včetně fór a TeamSpeaku by mělo být bezpečné pro práci a nesmí nést škodlivý obsah.

PŘÍKLADY A DOPLŇKY

 • Pokud máte jakékoliv pochybnosti o určité akci, která by mohla být v konfliktu s tímto pravidlem, požádejte Moderátora nebo Správce o prošetření.
 • Hledejte na fóru před vytvořením nového vlákna a neoživujte staré posty bez dobrého důvodu.Pokud Váš dotaz nebo téma již bylo diskutováno, je doporučeno, aby se použilo staré vlákno pro doplnění nebo získání vašich informací. Je však zakázáno oživit nebo staré příspěvky se zprávami, které nepřinášejí nic nového k tématu, to jest se zprávami, jako „lol“ nebo „To se mi líbí“ apod.
 • Nevolejte si personál na TeamSpeak bez dobrého důvodu. Jsme obvykle velmi zaneprázdněni a odvrátit naši pozornost nejen z naší práce, ale i z osobního života kvůli zbytečnosti je velmi nerozvážné. Nejlepší způsob, jak získat pozornost od personálu, pokud budete potřebovat pomoc, je připojit se na náš komunitní TeamSpeak a zůstat v místností “Čekárna”.
 • Používejte ZA VŠECH okolností svůj webový nick i na TeamSpeaku.
 • Před dotazáním personálu se pokuste jakékoliv dotazy dohledat na FAQ. Tam je dobrá šance, že odpověď na vaši otázku již existuje.
 • Žádné animované GIFy nebo interaktivní widgety v podpisech, včetně vložených videí nebo zvuků
 • Uživatelské tituly, avatary, podpisy a obsahy nesmí napodobovat či se pokoušet o replikaci oficiálního personálu nebo výkazy počtu příspěvků, vyznamenání, odznaky nebo jiné výhody. Nesmí být obsahem ani, propagace nebo oslava hráčů, kteří jsou zabanováni v komunitě Phoenix RP.
 • Máte-li tušení nebo přímo příjdete do styku s někým ze zabanovaných hráčů na jakýchkoli Phoenix RP službách (včetně herních serverů a TeamSpeak kanálu), máte povinnost je nahlásit personálu a to neprodleně. Pokud tak neučiníte, může to vést k potrestání za krytí zabanované osoby.

CO JE ZAKÁZÁNO !

 • NEPŘIDÁVEJTE PŘÍSPĚVKY, které nepřinášejí žádnou novou informaci ke zprávě nebo nejsou součástí obecné diskuse v topicu.
 • Nepřidávejte příspěvek ve formální report sekci, pokud jste nebyli přímo zapojeni do situace, která je řešena nebo nebyli požádáni o příspěvek personálem Phoenixu.
 • Nepřídávejte příspěvky ohledně odvolání k banu pokud Vás k tomu nevyzve personál Phoenixu.
 • Existuje příliš mnoho příkladů toho, co nedělat a nedostat se tak do rozporu s pravidly a zralým chováním, ale seznam by byl nekonečně dlouhý. Máte-li otázku, zda Vaše kroky nebo činy nebudou v rozporu s pravidly, tak pravděpodobně budou když se na to musíte ptát.

3. Podvádění a zneužívání

DEFINICE

 • Phoenix má politiku nulové tolerance k cheatování, bugování, exploitingu nebo o jejich jakýkoli pokus. Ctíme všechny VAC bany a BattlEye bany a na jejich základě tak i jednáme s člověkem. Každý, kdo byl přistižen při použití modifikace ze třetí strany, které vám poskytnou výhodu nad ostatními hráči bude okamžitě a trvale zabanován bez varování. Tohle zahrnuje všechny multiplayerové hry spadající pod komunitu Phoenix a její herní partnery a združené herní portály.
 • Nesmíte za žádných okolností využívat rozbité herní mechaniky nebo chyby ke svému prospěchu.

PŘÍKLADY A DOPLŇKY

 • Pokud znáte někoho, kdo používá modifikaci třetí strany a vy o tom neinformujete tým zaměstnanců, tak můžete být zabanován spolu s danou osobou za krytí cheatera.

CO JE ZAKÁZÁNO !

 • Nepostujte zprávy o cheaterech veřejně. Pokud uvidíte někoho kdo podvádí nebo máte podezření, obraťte se na Moderátora nebo Správce osobně co nejdříve.

4. Tresty

DEFINICE

 • Po obdržení trestu máte nárok na vytvoření jednoho (1) Ban odvolání.Je-li odvolání neúspěšné žádná další odvolání nesmí být tvořena a nebude zvažována ani jejich možnost k vytvoření. What is dead is dead.
 • Jediný způsob, jak dostat šanci pro odvolání, je přímo kontaktovat některého ze správců a poskytnout nové informace, které dokazují Vaši nevinu.
 • Všechny tresty za porušení pravidel jsou otevřené pro diskusi s personálem a tudíž o něm všichni vědí. Nemáme stanovený standard trestů pro každé porušení pravidla, místo toho volíme tresty založené na různých faktorech. Máme standardizovaný seznam, který sledujeme, nicméně se můžeme kdykoliv odchýlit dle nutnosti.

14 a více dnů blokace:

– Trolling

– Lhaní ve formální zprávě a reportu

– Zabít na potkání (KOS)

7 a více dnů blokace:

– Špatný roleplay (BadRP)

– Pokus o KOS

– Přehnané a nemožné požadavky při držení rukojmí

– Náhodné zabíjení bez důvodu a jen pro pobavení

– Baiting (vyslání návnady za ůčelem zabití)

– Špatná iniciace

– Combat logging (CL)

– Ghosting

– Porušení pravidla “Nový start”

– Nevážení si svého života

– Meta gaming a Power gaming

 • Tresty se lze odvolat pouze osobou, která je získala. Například přítel nemůže zakládat topic pro odvolání místo Vás.

PŘÍKLADY A DOPLŇKY

Modifikace faktorů na tresty zahrnují, ale nejsou omezeny na:

 • Nepříjemné chování ze strany hráče, kdy mu jeho chování a jednání s pověřenou osobou pouze přitěžuje neboť si nevidí do papule a nebo nechává emoce proudit jen tak po klávesnici
 • Polehčujících okolností – v mnoha případech jsou okolnosti, které mohou odůvodnit odstranění nebo snížení některých částí trestů.
 • Report je třeba podat v co nejkratším čase (kdy došlo k porušení pravidel) aby nedocházelo k znehodnocování důkazů a zneuctění serveru, práce a řešení admin týmem, nejpozději však do 14 dnů. (Porušení pravidel a reporty starší než 14 dní spadají do promlčecí lhůty a nebudou kvůli složitému řešení a dohledávání důkazů řešeny)
  * Je velmi důležité dodávat při reportech kvalitní důkazy (screen obrazovky, video záznam a podobné soubory, které zajistí co nejkvalitnější a nejrychlejší řešení Vašeho reportu)

CO JE ZAKÁZÁNO !

 • Možné je odvolat jen poslední trest, který jste obdrželi. Nelze odvolat dříve vytvořené rozhodnutí, aby se zabránilo udělení permanentního banu v budoucnosti.

5. Pravomoce personálu

DEFINICE

 • Administrátoři jsou oprávněni používat jakékoliv prostředky nutné k zachycení porušení pravidel tak dlouho, dokud to nemá vliv na komunitu, hry, hraní rolí nebo na tvář komunity. Administrátoři jsou oprávněni k přepsání jakékoliv rozhodnutí, učiněné v nižších řadách personálu či komunitního hlasování.
 • Administrátoři mohou potrestat hráče za akce nevztahující se k pravidlům na této stránce, pokud to považují za chování či akce CO MOHOU být škodlivé pro komunitu, hry, hraní rolí či jiné.
 • Proti rozhodnutí Administrátora se lze odvolat pouze přímo ve zprávě na fóru a to tím, že poskytnete jasný popis události spolu s vysvětlením, proč jeho rozhodnutí nebylo fér.
 • Personál dostává tzv. varování za nedodržování pokynů, špatné chování nebo jiné akce, které mohou poškodit komunitu. 1. varování člen týmu získává a nijak se nemaže z jeho rejstříku. Pokud člověk získá 2. varování tak je tento člověk automaticky a trvale vyhozen z personálu.

PŘÍKLADY A DOPLŇKY

 • Máte-li jakékoli stížnosti na účet personálu, je nejlepší se obrátit přímo na administrátora a vysvětlit situaci. Nevytvářejte veřejné příspěvky s tématem obviňováním personálu nebo kde vyvozujete situaci bez skutečných důkazů.
 • Hráč může obdržet permanentní ban i za několik menších opakovaných prohřešků vůči komunitě ve hře i mimo ni. Pokud Správce uzná, že nejste způsobilý k dodržování našich pravidel tak má právo Vás z této komunity vyhostit ve všech službách co Phoenix poskytuje.

Komentar