Tabulka obsahu

 1. Role play
 2. Killing on sight (Zabíjení na potkání)
 3. Pravidlo “Nový start”
 4. Power gaming a Meta gaming
 5. Combat loging a ghosting
 6. Vysvětlivky pro nováčky

1. Role play

DEFINICE

 • Jste povinni hrát roli své postavy za všech okolností ! Žádné OOC mluvení nebo sdělení nesmí mít přednost před Vaším role playem. Nesmíte mluvit OOC pomocí ingame hlasové komunikace. Použijte „//“ před textem pro nutnou OOC textovou komunikaci.
 • Vaše postava musí splňovat naše tradice příběhu a musí dobře zapadat do současné situace v Černarusi. Vaše postava se musí chovat realisticky a přiměřeně k různým situacím, kterých se účastníte.
 • Vždy musíte upřednostnit hraní rolí na první místo. Kvalitní role play je ceněn zlatem.

CO JE ZAKÁZÁNO !

 • Nesmíte se nechat zlákat nad hmotným ziskem pro Vaši postavu na úkor RP.
 • Nenapadejte jiné osoby či skupiny, aniž by jste měli dobrý důvod, který by odůvodňoval nepřátelskou akci.
 • Neignorujte pokusy ostatních o hraní roleplaye. Každý není herec, ale všechna snaha se musí cenit neboť jen tak člověk získává zkušenosti a stává se lepším role playerem.
 • Nechovejte se takovým způsobem, který by se dal chápat tak, že si nevážíte života své postavy.
 • Nenuťte jinou osobu nebo skupinu na Vás útočit jen proto aby jste měli důvod je zabít.
 • Nevydávejte se za jinou osobu nebo člena skupiny neboť to poškozuje jejich reputaci ať už in-game nebo pomocí OOC mimo hru kde to neméně poškozuje reputaci hráčů, které tím poškozujete. Ruku v ruce to tím zásadně ničí i role play ostatních hráčů a to je neomluvitelné.
 • Ctíme politiku nulové tolerance vůči těm, kdo se zabývají rasistickým, znásilňovacím, nezralým nebo jiným zneužíváním herního stylu role play. Takové akce jsou důvody pro trvalé odstranění z Phoenix komunity na všech poskytovaných službách.

2. Killing on sight (Zabíjení na potkání)

DEFINICE

 • Zabití jiného hráče musí být vždy odůvodněno hraní rolí a akce k tomu vedoucí jsou uvedeny v tomto pravidle; existuje několik situací, kdy můžete zabít jiného hráče:
 1. Musíte se navázat kontakt s cílovou osobou či skupinou před zahájením nepřátelské akce.Musíte vytvořit svůj nepřátelský záměr jasně a jednoznačně a uvést každou podmínku, než budete moci poškodit oběť pro nedodržování vašich podmínek.
 2. Ti, kteří kontrolují svobodu své oběti musí učinit vše, co je v jejich silách, aby jejich oběť(i) zůstala naživu a v relativně dobrém zdravotním stavu. Oběť(i) může být usmrcena pouze tehdy, pokud ani po přiměřené době výslechu, výhrůžek,  mučení nespolupracuje a nevydá jim to co po nich agresoři žádají (nesmí to být vymyšlená dementní česko-slovenská odrbávka kdy po oběti budete žádat nemožné a nebo něco co je nereálné aby věděla), nebo pokud představuje oběť PŘÍMOU hrozbu pro agresory.
 3. Obět(i) může být rovněž popravena, pokud byla účastníkem incidentů mezi nepřátelskou skupinou, jako jsou přestřelky nebo mučení mezi stranami v minulosti. Realizace práva popravy může být použita pouze jednou za individuální událost.
 4. Popravy se nepočítají jako nepřátelské incidenty, díky kterým by se získala další práva na popravu. Vysvětlivky pro nováčky kompletně popisují situaci kdy se toto právo dá aplikovat a jak přesně funguje.
 5. Při pokusu zachránit rukojmí, musíte být schopni kontaktovat rukojmí nebo jeho únosce přes herní vysílačku pro jednání o podmínkách propuštění (Tato situace se dá použít pokud ani jedna ze stran nebude ochotna k osobnímu vyjednávání podmínek pro osvobození rukojmí). Rukojmí mohou být usmrcena v případě, že záchranáři nesplní podmínky pro osvobození (podmínky musí být v duchu zralého myšlení a reálná) a to po rozumném časovém odstupu.

PŘÍKLADY A DOPLŇKY

 • Bandité mají povinnost se o svoji oběť starat dokud nebude potřeba v rámci pravidel provést popravu. Za jiných okolností jsou bandité nuceni jednat takto:
 • Hrajte s obětí tak aby měla reálnou šanci na přežití nebo na únik. (má to skvělý efekt na Vaši herní reputaci a budete v komunitě známější)
 • Zajištění dostatečného množství jídla a pití, aby oběť(i) byla pod dostatečně dlouhou dobu na živu a neupadala do bezvědomí – pokud jste ve vhodné situaci a podmínky tomu přejí, můžete využít herních mechanik aby si oběť(i) zajistila zásoby sama. (pěstování, lov ryb, viz naše herní tutoriály na youtube channelu)
 • Máte povinnost je chránit před externí hrozbou. (Nemrtví, divoká zvěř apod.)
 • Vždy musíte potvrdit svůj cíl; Pokud si nejste jisti o identitě hráče, tak je lepší vydržet pro vhodnější dobu kdy si budete na 100% jisti, než riskovat KOS a následný trest
 • Při zahájení komunikace na vozidla je nutné použít hlasový i textový chat, aby nedošlo k nedorozumění a tím i k porušení pravidel.

CO JE ZAKÁZÁNO !

 • Nesmíte uvést jiné hráče do situací jako návnadu, kde si uměle vytvoříte prostředí pro vymáhání práva popravy.
 • Nikdy nezabíjejte rukojmí hned potom co na Vás začne útok ze strany zachránců.

3. Pravidlo “Nový start”

DEFINICE

 • Když zemřete ztratíte vzpomínky na okolní událost, která vedla ke smrti – to znamená, že běžet zpět k vašemu tělu nebo oblasti smrti je zakázáno.
 • Nicméně, budete mít znalosti o své skupině, přátelích, nepřátelích a o dalších lidech, které jste měli možnost poznat předtím, než proběhla Vaše smrt. Jediná možnost kdy půjde nadobro odstranit Vaše postava ze světa Phoenixu bude její role play poprava. Vysvětlení viz. Vysvětlení pro nováčky.
 • Vůdce frakce bude mít pouze jeden život i bez aplikace práva popravy.

POZNÁMKA: Tento mechanismus chci dát hráčům jako novou možnost herního stylu. Jsou zde lidé, kteří si budou chtít neskutečně svoji postavu pěstovat a dopomůže to k jejich role play. Sekvence událostí, které povedou k RP popravě postavy a tím i k jejímu konečnému úmrtí. Sleduji tím možnost uspokojit obě dvě strany, jak dobro tak zlo a v praxi se to dá velmi dobře provést, jen stačí zapnout RP ducha :-).

PŘÍKLADY A DOPLŇKY

 • Pokud zemřete nesmíte se do této oblasti po dobu 12 hodin vracet.
 • Nevracejte se pro své vybavení nebo vybavení Vaší oběti.
 • Nemůžete jednat na základě Vaší smrti nepřátelsky vůči jedinci či skupině co Vás zabila. Tyto vzpomínky si prostě nenesete. Je to vyšší role play, proto se předem rozmyslete na co stačíte a podle toho se chovejte. Pokud se příjde na zneužití těchto informací, probíhají tvrdé tresty.

4. Power gaming a Meta gaming

DEFINICE

 • Obě tyto činnosti nejsou povoleny!
 • Power gaming je činnost kdy nutíte svojí akcí, činností, či nuceným požadavkem hráče k něčemu co herní mechanika nedovoluje nebo neumožňuje a nepatří to do opravdové dějové linie v Černarusi a nebo se jedná o lživé uměle vytvořené informace k očernění jiné osoby či skupiny.
 • Není možné násilně BEZ VÝSLOVNÉHO ROLE PLAY SOUHLASU vaší oběti měnit její stav na TRVALE POŠKOZENÝ. To zahrnuje nutit je jíst lidské maso, otrávení chemickou látkou a jiné podobné poškozování. Popřípadě je zde i možnost pomocí OOC komunikace v chatu “//” Napsat jednoduchou otázku : “//Souhlasíš s tím abych tě nakazil lidským masem?” Odpověď: “//Ano ; //Ne” Vyřešeno ! Druhý RP hráč není Vaše hračka a vše má své určité limity   založené na vzájemném respektu.
 • Metagaming je široký pojem a obvykle se používá pro definování jakékoliv strategie, akci nebo metodu používanou ve hře, která překračuje předepsané sady pravidel, využívá externí faktory, které mají vliv na hru nebo jde nad rámec předpokládaných limitů nebo životních procesů stanovenými ve hře.
 • Metagaming je,když hráč obdrží informace z externího zdroje, které by jinak neměl jak v role play prostředí a v rámci pravidel jak získat. Tudíž se jedná o zakázanou metodu získání informaci a její využití se dá zjistit na základě role play situací a je trestáno. (Prakticky je to sr*čka, která všem kazí zábavu, protože nějaký jedinec či skupina neumí hrát fér tz. nemají zde místo)
 • Je naprosto zakázaný check pulse, je to zakázaná forma získání informací a je řazená jak mezi špatné RP tak meta gaming.

PŘÍKLADY A DOPLŇKY

 • Příklady Power gamingu:
 1. Říkat ostatním hráčům, že byl někdo zraněn nebo dokonce zabit aniž by to skutečně byla pravda ve hře a tudíž někoho za tuto činnost obvinil a poškodil ho neboť tyto věci nemá kdo jak obhájit a jsou jen pouze uměle vytvořené.
 2. Nutit někoho jiného k vykonání práva popravy na třetí osobě.
 • Příklady Meta gamingu:
 1. Používání nebo sdílení informaci komunikačním kanálem o vašem vrahu, pozici vašeho těla po smrti nebo když se vzdáváte či jste spoutáváni.
 2. Využívání informací zveřejněných na fórech, získané přes TeamSpeak či přes jakýkoli jiný informační kanál včetně streamovaných záznamů apod.

5. Combat loging a ghosting

DEFINICE

 • Personál Phoenix komunity rozhoduje o tom kdo se odlogoval aby se vyhnul událostem týkajících se jeho postavy a nebo kdo se nalogoval aby tím způsobil zvrat probíhajících událostí.
 • Nesmíte se odlogovat když si s vámi jiný hráč přeje komunikovat.
 • Pokud jste v přítomnosti ostatních hráčů a potřebujete se odlogovat využíjte komunikačního chatu a za pomocí ”//” přímo požádejte okolní hráče jestli se můžete odlogovat, ať je jistota, že tím nenarušíte  jejich role play.
 • Pokud jste učinil nějaký agresivní akt (poprava, přestřelka, okradení, napadení…) nesmíte se po dobu 30ti minut odlogovat ze serveru. Tudíž si opravdu na tuto činnost zajistěte dostatek času. Pokud si nejste jisti, že tuto časovou distanci budete mít k dispozici, tak se nedopouštějte žádných agresivních akcí vůči jiným hráčům či skupinám.
 • Přepínání mezi servery (aka ghosting) pro získání jakékoli výhody oproti ostatním hráčům, nebo k získání předmětů / zneužívání herní mechaniky je přísně zakázáno a tvrdě trestáno.

PŘÍKLADY A DOPLŇKY

 • Pokud nastane situace, že doopravdy musíte odejít, ale vystavíte se tím do ohrožení z obvinění Combat logování, tak zvolte variantu kdy hru necháte zaplou a půjdete AFK. Pokud se rozhodnetee takto, čiňte tak s opatrností neboť se vystavujete svému vlastnímu nebezpečí.
 • Pokud jste učinil nějaké agresivní akce tak musí mít Vaši pronásledovatelé (pokud existují) dostatečnou šanci k tomu aby Vás našli proto je zde protekce 30 minut od poslední akce. Vše pod 30 minut bude považováno za combat log.

CO JE ZAKÁZÁNO !

 • Nesmíte využít našich serveru se stejnou databází k získání lepší pozice na napadnutí nepřítele či kempů apod.
 • Nepřihlašujte se do probíhající nepřátelské situace aby jste tím mohli zvrátit situaci.
 • Je zakázáno se odlogovávat v aktivních a nebezpečných oblastech. Budete za hlupáky, když se odlogujete v rádiové věži na NWAF a budete brečet, že Vás někdo po nalogování uvěznil a hraje si s Vaší postavou dle libosti.

Komentar